youtube

SAPARD - droga Mniszki

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 11536 Głażewo – Mnichy o nawierzchni ulepszonej twardej, od miejscowości Mnichy do drogi krajowej nr 24 


Inwestycja Powiatu Międzychodzkiego przeprowadzona w roku 2004.
 


Uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD w kwocie 308.297,37 zł, na ogólną wartość kosztów kwalifikowanych 616.594,73 zł

fot: Starostowie podpisuja umowę w ARiMR

 

W ramach przebudowy drogi wykonano przebudowę nawierzchni drogi na długości 
2km 354m, wyprofilowano zakręty, odwodniono, zbudowano również ok. 150 metrów chodnika. Szerokość jezdni : 5,5 m, szerokość korony drogi 7 m.
Wykonawcą była firma : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych SA z Nowego Tomyśla. Roboty wykonano od czerwca do września 2004 roku.

 


fot: komisyjny odbiór robót

Umowa o współfinansowanie nr 16639/734-150078/03 podpisana była z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 4.06.2004 r.

Dofinansowanie unijne płynęło z programu SAPARD, czyli : Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Tytuł projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 11536 Głażewo - Mnichy o nawierzchni ulepszonej twardej od miejscowości Mnichy do drogi krajowej nr 24 na długości 2,354 km".

Projekt został złożony w ramach Działania 3 "Rozwój i poprawa infrastruktury obaszarów wiejskich", schemat: "drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich."

Całość kosztów kwalifikowanych (kosztów robót budowlanych drogowych) 616.594,73 zł.
Z tego 50 % pokrył Powiat, a pozostałe 50 % : 308.297,36 zł. zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 213.223,02 zł) i środków krajowych (77.074,34 zł)
 

Podsumowując całość poniesionych nakładów (na etapie przygotowawczym i wykonawczym, tj. łącznie z kosztami prac geodezyjnych, mapek, projektu budowlanego, geodezji powykonawczej), to wyniosły one łącznie 641.745,47 zł, z tego współfinansowanie to kwota 308.297,37 zł.

 

Informacja : Wydział Promocji, Rozwoju, Turystyki i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Międzychodzie


 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI