SPIS TELEFONÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM

nr kierunkowy: (95)

 

 • SEKRETARIAT -  (G.Cop, D. Wicenty)  tel. 748-87-11
   
 • FAX STAROSTWA   fax. 748-24-30
   
 • Sekretarz Powiatu - (M.Kiełbasa)  tel. 748-87-15 
   
 • Skarbnik Powiatu - (E.Piechowiak) ► tel. 748-87-25
   
 • Przewodniczący Rady Powiatu - (R.Litke)  tel. 748-87-43
   
 • Biuro Rady i Zarządu Powiatu -  (I.Juszczyk)  tel. 748-87-42
 • Wydz. Prmocji, Rozwoju, Budownictwa i Zamówień Publicznych - 
  (A. Leśniewska) ► tel. 748-87-40
  (D.Wojkowska)  tel. 748-87-23
  (A.Halasz, K. Płócienniczak)  tel. 748-87-26
 • Stanow.ds. Architektury w UG Sieraków - (A.Sobczak) ► tel. (61) 295-38-67
   
 • Wydz.Ochr. Środowiska - (M.Figlarz,T.Głogowski, O.Grobelna)  tel. 748-87-20
 • Wydz.Spr.Obywat./ Kadry - (I.Klapczyński, E.Matysiak)  tel. 748-87-39
   
 • Wydz.Finansowy - (K. Mach)  tel. 748-87-16
   
 • Wydz.Finansowy - (J.Piasecka, T.Borowiak)  tel. 748-87-21
   
 • Wydz.Finansowy - (R.Kaczmarek, I.Kaczor)  tel. 748-87-18
   
 • Wydz. Kontroli Wewn. - (A.Napierała)  tel. 748-87-34
   
 • Wydz. Geod.i Gosp.Nieruchomościami - (Z.Szukała)  tel. 748-87-28
   
 • Wydz. Gosp. Nieruchomościami - (E. Liśkiewicz)  tel. 748-87-32
   
 • Wydz. Gosp. Nieruchomościami - (D.Sawala, D.Przybylska)  tel. 748-87-27
   
 • Geodeta Powiatowy - (W.Pawlak)  tel. 748-87-29
   
 • ZUD ► tel. 748-87-30
   
 • Ewidencja Gruntów - (P.Conert, K.Wojtkowiak)  tel. 748-87-33
   
 • Pow. Ośrodek Dokumentacji Geo. i Kartograficz ► tel. 748-87-31 fax 748 87 30
  (E.Jagodzińska, H.Bednarz - Basińska, D.Rogowska)
   
 • Pow. Ośrodek Dokumentacji Geo. i Kartograficz - (P.Kasiński)  tel. 748-87-30
   
 • Pow. Rzecznik Konsumentów - (M.Kiełczewski)  tel. 748-87-38
   
 • Wydz. Komunikacji i Dróg - (G.Prętkowska)  tel. 748-87-53
   
 • Wydz. Komunikacji i Dróg -  tel. 748-87-51
  (W.Olejniczak, P.Weber, B.Klapczyńska,E.Matusik )
   
 • FAX Wydz. Komunikacji ► fax. 748-87-54
   
 • Wydz. Komunikacji i Dróg ul. Wigury 12 -  tel. 748-36-90
  (M.Osowski, M.Królak, W.Świderski, M.Tupcik)
   
 • FAX Wydz. Dróg ul. Wigury 12 ► fax. 748 37 90
   
 • Informatyk - (M. Konopiński)  tel. 748-87-17
   
 • Konserwator - (M.Piasecki)  tel. 748-87-35
   
 • Pow. Inspektorat Nadzoru Budowlanego - ► tel. 748-87-22
  (T.Milert, S.Moliński, Z.Konieczna)
   
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - (G.Wyrembska)  tel. 748-87-14
   
 • PCPR - (B.Jabłońska)  tel. 748-87-36
   
 • PCPR - (A.Stecko, W.Skokowski, I.Mieluch)  tel. 748-87-37
   
 • Pow. Zespół Orzekania Niepełnosprawności - (E.Silewicz)  tel. 748-87-24
   
 • PUP - Powiatowy Urząd Pracy ► tel. 748-80-20 lub 748-23-96 fax. 748 80 22
   
 • Powiatowe Centrum Usług Wspólnych  
  (D.Nowak)  tel. 748-87-19
 • (M.Szymanek, M. Weimann)  tel. 748-87-46
 • (J. Plewa, B. Zielonka, B. Zimecka)