youtube

SPIS TELEFONÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM

nr kierunkowy: (95)

Centrala Starostwa Powiatowego w Międzychodzie: 95 748 8700, FAX: 95 748 2430

WYDZIAŁ/stanowisko/JEDNOSTKA

Nr zew.

Nr pokoju/ siedziba

STAROSTA

 

 

 

95 748 8711

 

 

 

208

WICESTAROSTA

Sekretariat

PRZEWODNICZĄCY RADY

95 748 8743

222

Biuro Rady i Zarządu

95 748 8742

214

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Sekretarz Powiatu

95 748 8715

211

Kadry

95 748 8743

203

Informatyk

95 748 87 17

212

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

95 748 8738

220

Konserwator

95 748 8735

piwnica

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

REJESTRACJA

95 748 8749

95 748 8726

16

WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik Powiatu

95 748 8725

109

Główny Księgowy

95 748 8721

108

Księgowość

95 748 8718

107

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Kierownik Wydziału

95 748 8755

207

Inspektorzy

95 748 8720

206

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik

95 748 840

111

Budownictwo (obsługa Gminy Międzychód)

95 748 8723

112

Budownictwo (obsługa Gminy: Sieraków, Kwilcz, Chrzypsko Wielkie)

95 748 8756

103

Zamówienia publiczne

95 748 8717

212

Stanowisko ds. Promocji i Rozwoju                     95 748 8726                      204

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Geodeta Powiatowy/ Kierownik Wydziału

95 748 8729

121

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Zastępca Kierownika Wydziału/

Kierownik Referatu

95 748 8732

116

Inspektorzy

95 748 8728

115

95 748 8727

114

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Inspektorzy

95 748 8731

120

 

95 748 8744

Koordynacja sieci uzbrojenia terenu

95 748 8730

Ewidencja Gruntów

95 748 8733

123

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Kierownik Wydziału

95 748 8704

95 748 3690

ul. Wigury 12

Komunikacja FAX

95 748 8754

przyziemie

Prawo jazdy

95 748 8753

95 748 8752

Rejestracja pojazdów

95 748 8751

Drogi FAX

95 748 3790

ul. Wigury 12

Inspektorzy

95 748 8701

95 748 8702

95 748 8703

95 748 3690

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

95 748 8739

110

WYDZIAŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

95 748 8734

201

POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / Przewodniczący

95 748 8724

14

 

JEDNOSTKI ŁĄCZONE Z CENTRALI STAROSTWA

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Kierownik

95 748 8714

220

Referenci

95 748 8737

217

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

95 748 8737

217

Stanowisko ds DPS i PFRON

95 748 8736

16

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Powiatowy Inspektor

95 748 8722

113

Inspektorzy

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Dyrektor

95 748 8719

105

Sekretariat

95 748 8746

 

106

 

Główny księgowy

Księgowość

95 748 8757

221

PUNKT PODAWCZY STAROSTWA POWIATOWEGO W MIĘDZYCHODZIE

95 748 8741

parter

 

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI