youtube

 

 

 

Nazwa zadania:

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i niekomercyjnej poprzez zakup innowacyjnych leżaków obrotowych.

 

Zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja wskazana do dofinansowania za pośrednictwem Lokalnej Grupy  Działania Puszcza Notecka

 

Wartość zadania: 99 384, 00zł

Kwota przyznanej pomocy: 63 238,00zł

Wkład własny: 36 146,00zł

 

Celem realizacji zadania jest wzrost aktywności społecznej opartej  o zasoby infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej obszaru LGD Puszcza Notecka.

Projekt polega na ustawieniu 16 sztuk innowacyjnych leżaków obrotowych w jednostkach powiatu międzychodzkiego: w Domach Pomocy Społecznej i szkołach zarządzanych przez powiat.  

 

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI