youtube

ZPORR - most w Międzychodzie

 

 Remont mostu drogowego przez zalew rzeki Warty w Międzychodzie w ciągu drogi woj. nr 160
 

 Informacja zaczerpnięta z folderu : Jak Wielkopolska skorzystała z funduszy strukturalnych (wyd.:Urząd Marszałkowski Woj.Wielkopolskiego)