youtube

Projekt Powiatu Międzychodzkiego uzyskał dofinansowanie w formie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie:

Modernizacja Istniejącej kotłowni miałowej na gazową w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Międzychodzie ”.

Umowa z WFOŚiGW w Poznaniu została zawarta na okres od dnia 19.10.2021r. do 20.03.2026r.

Wartość zadania to 613.771,23 zł brutto, z czego  kwota  kosztów kwalifikowalnych  to 499.001,00zł.

Kwota pożyczki to 479.675,00zł co stanowi 96,13% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia z czego zostanie umorzona do wysokości 20%.

Realizacja zadania trwała: od  15 lipca 2021r.  do 30 września 2021 r.

 W ramach zadania przeprowadzono prace:

 • Demontaż istniejących  urządzeń
 • Wewnętrzna instalacji gazu
 • Zakup dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 250kW każdy
 • Instalacja wewnętrznej  wraz z technologią  w kotłowni ( instalacja zimnej i ciepłej wody, instalacja technologiczna na potrzeby kotłowni)
 • Instalacja elektryczna w kotłowni
 • Roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni.

 

 Przedsięwzięcie polega na  znaczącym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza co potwierdza planowany efekt ekologiczny w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI