youtube

Rada Powiatu Międzychodzkiego

 

Skład Rady Powiatu Miedzychodzkiego w VII Kadencji (lata: 2024-2029)

 1. Witold Maciołek - Przewodniczący Rady Powiatu
 2. Elżbieta Śpiączka - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 3. Andrzej Zieliński - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 4. Krzysztof Bartkowiak
 5. Bartosz Cemborowski
 6. Przemysław Góźdź
 7. Magdalena Jabłońska
 8. Marek Jakóbczyk
 9. Daniel Kozubowski
 10. Rafał Litke
 11. Daria Martyńska
 12. Emilia Matysiak-Żuchowska
 13. Jędrzej Schubert
 14. Ryszard Skiba
 15. Wiesław Rybarczyk

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 5 lat, w jej skład wchodzi 15 radnych wybranych przez mieszkańców w wyborach równych, bezpośrednich, tajnych i powszechnych przeprowadzonych zgodnie z obowiązująca ordynacją.

Do wyłącznych uprawnień Rady należy :

 • stanowienie prawa miejscowego, w tym statutu Powiatu,
 • wybór i odwołanie : Zarządu Powiatu i Skarbnika Powiatu,
 • uchwalanie budżetu Powiatu, kontrola jego wykonania,
 • uchwalanie podatków i opłat lokalnych w granicach umocowania ustawowego,
 • kierowanie sprawami majątkowymi powiatu (nieruchomości, obligacje, kredyty, pożyczki),
 • tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych
 • przystępowanie do związków i stowarzyszeń

Rada Powiatu pełni więc funkcję uchwałodawczą i kontrolną w Powiecie.

Rada obraduje i podejmuje uchwały na sesjach.

 

Kontakt / dyżury :

Przewodniczący Rady Powiatu - Witold Maciołek

pełni dyżury w piątki od godz. 1500 (bud. B, piętro II, pokój 222),
po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny spotkania z Biurem Rady,
tel. 95 748 87 42. , e-mail: rada@powiat-miedzychodzki.pl

Radni Powiatu Międzychodzkiego:

Radna Daria Martyńska pełni dyżury w czwartki od godz.1300 do 1430 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie (bud. B, p. II, pokój 222), po uprzednim umówieniu terminu i godziny spotkania z Biurem Rady, tel. 95 748 8742 lub poprzez kontakt mailowy: d.martynska@powiat-miedzychodzki.pl

Radny Bartosz Cemborowski pełni dyżury w poniedziałki od godz.1500 do 1600 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie (bud. B, p. II, pokój 222), po uprzednim umówieniu terminu i godziny spotkania z Biurem Rady, tel. 95 748 8742.

Szczegółowe informacje o bieżącej działalności (ogłoszenia o sesjach, protokoły sesji, uchwały Rady, oświadczenia majątkowe) zamieszczane są na stronach BIP - Biuletynu Informacji Publicznej :
http://bip.powiatmiedzychodzki.pl


Radny Daniel Kozubowski pełni dyżury we wtorki od godz. 1430 do 1530 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie (bud. B, p. II, pokój 222), po uprzednim umówieniu terminu i godziny spotkania z Biurem Rady, tel. 95 748 8742 lub poprzez kontakt mailowy: d.kozubowski@powiat-miedzychodzki.pl.


Informuję także, iż jest możliwość umówienia terminu i godziny spotkania w siedzibie Urzędu Gminy w Kwilczu poprzez kontakt mailowy: d.kozubowski@powiat-miedzychodzki.pl.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI