youtube

 

Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie
Dyrektor - mgr Arkadiusz Karwatka

 

adres: 64-400 Międzychód, ul. Gen. Sikorskiego 27
tel.faks: (95) 748 24 75
e-mail:liceum-mchod@infrakom.com.pl 

Bieżące informacje na temat działalności szkoły zamieszczane są na stronie internetowej: www.lomiedzychod.pl