youtube

Do powiatowych instytucji należą :

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) - kier. G.Wyrembska (w budynku Starostwa, tel. wewn. 24, 36, 37) 
 • Powiatowy Urząd Pracy (PUP) (bud. Starostwa) kier. - J.Idziak tel. (0-95)748 23-96
 • Powiatowe Centrum Usług Wspólnych (PCUW). dyr. Dariusz Nowak tel. (0-95) 748 87 19

W budynkach Starostwa działają :

 • Geodeta Powiatowy - W.Pawlak, (w budynku B Starostwa , tel.wewn. 29) 
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów - M.Kiełczewski (w Starostwie, tel. wew. 38)

Zadania powiatowe spełniają również inspektoraty i straże :

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie - Pow. Inspektor Wet. A.Saternus (ul. Strzelecka 12) tel.(0-95)748 25-66 
 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna (Sanepid) w Międzychodzie - Pow. Inspektor Sanit. E.Matuszak (ul.Strzelecka 12), tel.(0-95)748 24-08
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) - Pow. Inspektor S.Nawrot (w budynku Starostwa, tel. wewn. 22) 
 • Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie - Komendant S.Kaczmarek (ul.Sikorskiego 22a), tel. 0-95 748211 
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie  (ul. Zewnętrzna 4) tel. (0-95)748 20-74

W zakresie zadań Powiatu w opiece zdrowotnej jest prowadzenie SP ZOZ. Funkcjonuje :

 • Samodzielny Publiczny Zakł. Opieki Zdrowotnej: Szpital ul.Szpitalna 10), tel (0-95)748 20-11

Powiat prowadzi dwa Domy Pomocy Społecznej (DPS) :

 • Dom Pomocy Społecznej w Piłce, dyr. M.Pakuła-Pięta tel.(0-95) 748 21-11 
 • Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach, dyr.  (64-412 Chrzypsko) tel.(0-61) 29 51 256

Wśród zadań Powiatu jest również prowadzenie oświaty ponadgimnazjalnej. Funkcjonują następujące placówki :

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzychodzie (ul. Gwardii Ludowej 6a), dyr. - A. Skrzypczak ,tel.(0-95)748 26-21 
 • Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie (ul. Sikorskiego 27), dyr. A.Karwatka, tel.(0-95)748 24-75 
 • Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie (bud. A ul. Św. Jana Pawła II 6a, bud. Bul. Dworcowa 24), dyr. Małgorzata Skakun , bud. A tel.(0-95)748 24-20, bud. B  tel.(0-95)748 24-78 
 • Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie (ul. Chrobrego 13), dyr. Ewa Doroba - Kulas, tel. (0-95)748 27-23 
 • Zespół Szkół w Sierakowie (ul. Wroniecka 10), dyr. , tel. (0-61) 29 52 024 
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSz-W) w Międzychodzie (ul. Św. Jana Pawła II 6b), dyr. K.Krzyżaniak tel.(0-95)748 27-96

Powiatową instytucją kultury jest : 
Muzeum-Zamek Opalińskich w Sierakowie (ul. Stadnina 3a), dyr. R.Jędrzejczak, tel (0-61) 29 52 392

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI