youtube

UE            LEADER        LGD       PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja „Kraina 100 Jezior – Powiat Międzychodzki przyjazny dla turystów na 2 i 4 kołach. Etap I: sieć szlaków rowerowych” ,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,

w Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt Powiatu Międzychodzkiego współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w Osi 4 LEADER, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW),

pt. „Kraina 100 Jezior – Powiat Międzychodzki przyjazny dla turystów na 2 i 4 kołach. Etap I: sieć szlaków rowerowych” .

 Projekt zrealizowany został w latach: 2011 i 2012. W roku 2011 zostały przeprowadzone prace związane z wytyczeniem i oznakowaniem nowych szlaków rowerowych w powiecie oraz  odnowienie i weryfikacja istniejących szlaków rowerowych.   Znakowanie szlaków przeprowadził Oddział Ziemi Międzyrzeckiej PTTK. Oznakowano następujące  nowe szlaki: w gminie Międzychód -szlak rowerowy żółty: Międzychód – Mierzyn – Zamyślin ( dalej istnieje kontynuacja oznakowania: przez Wiejce do Skwierzyny), w gminie Sieraków – odnowiono istniejące szlaki: szlak rowerowy niebieski, szlak rowerowy czarny, szlak rowerowy czerwony, szlak rowerowy żółty oraz odcinek wojewódzkiego szlaku rowerowego czarnego R8, który również przestał być czytelny. W gminie Kwilcz oznakowano dwa nowe szlaki, tworzące „Kwilecką Ósemkę”: szlak rowerowy niebieski: Kwilcz – Orzeszkowo – Pólko – Daleszynek – Lubosz – Chorzewo – Niemierzewo – Józefowo – Mościejewo – Upartowo – Kurnatowice – Chalin i szlak rowerowy czerwony: Kwilcz – Rozbitek  - Urbanówko -– Chudobczyce – Wituchowo – Kubowo – Kwilcz – Kurnatowice – Prusim – Chalin. W gminie Chrzypsko Wielkie odnowiono szlak rowerowy wokół jeziora Chrzypskiego (nazywany ścieżką rowerową), znakując go kolorem czerwonym, oraz wytyczono i oznakowano nowe trzy szlaki rowerowe. Są to: szlak rowerowy zielony: Chrzypsko Wielkie – Śródka – Strzyżmin – Orle Wielkie – Chrzypsko Małe, szlak rowerowy niebieski: Chrzypsko Wielkie – Charcice – Jabłonowo – Mylin - Chrzypsko Wielkie i szlak rowerowy żółty: Łężeczki – Łężce – Białokoszek.

Łącznie wytyczono i oznakowano nowe szlaki rowerowe na długości 87 km. oraz odnowiono oznakowanie istniejących szlaków rowerowych z weryfikacją ich przebiegu na łącznej długości 113 km.

W roku 2012  wydano publikacje dotyczące szlaków rowerowych na tym terenie (folder-atlas rowerowy w nakładzie 3 tys. egz. oraz ulotki informacyjne w nakładzie 1 tys. szt.), oraz ustawiono pięć punktów odpoczynkowych dla rowerzystów przy szlakach. Każdy taki punkt odpoczynkowy  to zadaszenie oraz stół z ławą i stojak dla rowerów a także kosz na śmieci. Lokalizacje tych punktów ustalono w: Zamyślinie, Łężcach, Chorzępowie, Orlu Wielkim i Chudobczycach. We wrześniu 2012 r. zorganizowano rajd rowerowy - zlot gwiaździsty do Chrzypska Wielkiego, jako  inaugurację funkcjonowania szlaków rowerowych. W rajdzie i imprezie inauguracyjnej wzięło udział ponad 200 osób - młodzieży, seniorów, mieszkańców Powiatu, turystów i przedstawicieli bazy turystycznej.

Prawidłowe oznakowanie szlaków turystycznych ma  duży wpływ na wykorzystanie walorów turystycznych powiatu przez turystów, jak również przez mieszkańców i wzmacnia potencjał rozwojowy terenów całego powiatu i poszczególnych wsi. Pośrednio również dofinansowany ze środków unijnych projekt wpłynął na aktywizację gospodarczą terenów wsi, zachęcając do zakładania kwater turystycznych w okolicy szlaków i do świadczenia usług dla turystów. Może to również zwiększyć zapotrzebowanie na lokalne produkty oraz wyroby np. twórców ludowych i lokalnych artystów – amatorów.  Realizacja operacji pod nazwą „Kraina 100 Jezior – Powiat Międzychodzki przyjazny dla turystów na 2 i 4 kołach. Etap I: sieć szlaków rowerowych” spowodowała większą dostępność i uporządkowanie korzystania z zasobów przyrodniczych, umożliwia podróżowanie rowerami po terenach, na które dostęp innymi środkami lokomocji jest utrudniony lub niemożliwy. Turyści dotrą na tereny przyrodniczo cenne ekologicznymi środkami transportu, a ruch turystyczny będzie pod kontrolą.  Efektem realizacji działań Powiatu będzie również większa dostępność do obiektów zabytkowych i kontakt z dziedzictwem kulturowym. Szlaki przebiegają w pobliżu:  muzeów w Sierakowie i Międzychodzie, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie,  zabytkowego cmentarza-lapidarium w Orzeszkowie, Skansenu „Olandia” w Prusimiu, dwóch punktów widokowych, kościoła pobernardyńskiego w Sierakowie, kościoła w Chrzypsku Wielkim, pałacu w Charcicach, kościoła w Lutomiu, doliny górskiego potoku w Białokoszu, groty kapitana Burego w Mościejewie, ścieżki edukacyjnej Marianówka i dębu Józef w Marianowie, zabytkowego wiaduktu kolejowego w Chrzypsku Małym, Głazu narzutowego "Diabelski Kamień" w Lutomiu.  Władze Powiatu uważają, że realizacja projektu wesprze rozwój potencjału naszej Małej Ojczyzny.

Operacja  znakowania szlaków rowerowych przez Powiat współgra z innymi działaniami w sferze turystyki podejmowanymi przez inne podmioty, chociażby z wytyczeniem szlaków rowerowych i pieszych w Puszczy Noteckiej przy Raduszu, szlaków nazwanych Ścieżką Szlakiem Powstań Narodowych w okolicy Chalina, tras Nordic walking przy Chalinie,  a także utworzeniem Leśnego Ogrodu Edukacyjnego dla osób niedowidzących i niewidomych „Leśna Przygoda” przy Nadleśnictwie w Bucharzewie i utworzeniem Nadwarciańskiego Centrum Turystyki Rowerowej w Mierzynie.

 Koszt całkowity projektu zamyka się kwotą 43.571,08 zł, z czego współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 24.990 zł.

 

chrzyps-mapa

nowe i odnowione szlaki rowerowe w okolicy Chrzypska Wielkiego

kwilec-mapa

nowe szlaki rowerowe w okolicy Kwilcza ("Kwilecka Ósemka")

sierak-mapa

 szlaki rowerowe w okolicy Sierakowa

miedzy-mapa

nowy szlak rowerowy koło Międzychodu

* W przypadku, gdyby turyści stwierdzili braki w oznakowaniu lub potrzebę  oznakowania dodatkowego - prosimy o kontakt ze Starostwem, (z Wydz. Promocji tel. 95-7488726), które przekaże te uwagi i sugestie do PTTK.

logo-rok

 

UROCZYSTA INAUGURACJA SZLAKÓW

odbyła się  8 września 2012 r.godz. 14

Chrzypsko Wielkie

plaża nad jez. Chrzypskim

Rajd - zlot gwiaździsty szlakami rowerowymi powiatu

Z Międzychodu : szlakiem wojewódzkim czarnym SSJ (trasa I, ok. 30 km.), lub niebieskim wojewódzkim za Wartą do Sierakowa, dalej czerwonym do Jaroszewa, żółtym do Ryżyna i czarnym wojewódzkim SSJ (trasa II dłuższa, ok. 36 km.).

Z Sierakowa : szlakiem wojewódzkim czarnym SSJ (trasa III, ok.11 km.) lub czerwonym do Jaroszewa, żółtym do Ryżyna i czarnym wojewódzkim SSJ(trasa IV dłuższa, ok.17 km.).

Z Kwilcza : nowym szlakiem niebieskim przez Orzeszkowo, Daleszynek, Lubosz, Białokoszek i dalej żółtym przez  Łężce i czarnym wojewódzkim SSJ(trasa V, ok.27 km.), lub nowym szlakiem czerwonym do Chalina i dalej niebieskim przez Kurnatowice, Mościejewo, Józefowo, Białokoszek i dalej żółtym przez  Łężce lub Białokoszek do czarnego, czarnym do Łężeczek, czerwonym wokół jeziora Chrzypskiego wschodnim lub zachodnim brzegiem (trasa VI dłuższa, ok.36 km.).

Z Chrzypska Wielkiego - nowymi szlakami: niebieskim przez Charcice Jabłonowo i Mylin (trasa VII, 9 km.), zielonym przez Śródkę, Orle Wielkie, Chrzypsko Małe i dalej czerwonym do Chrzypska (trasa VIII dłuższa, 15 km.) lub czerwonym wokół jez. Chrzypskiego w dowolnym kierunku (trasa IX, 8,5 km.).

UCZESTNICZYŁO 200 OSÓB !

Na mecie każdemu zgłoszonemu uczestnikowi organizatorzy zapewnili ciepły posiłek i herbatę. Każdy otrzymał atlas rowerowy piowiatu oraz ulotkę rajdową.

Po występie muzycznym nastąpiło symboliczne "przecięcie wstęgi" na powiatowych szlakach rowerowych, którego dokonali: Wójt Chrzypska Wielkiego Edmund Ziółek i Sekretarz Powiatu Małgorzata D. Kiełbasa, wraz z najmłodszymi rowerzystami.

 

rajd rajd

SSJ NSR R1 czer zol zi ni cze

szlak szlak

szlak

rajd rajd

szlak szlak

rajd


 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI