youtube

Projekt Straży Pożarnej z PO KL

 
NSS_KL                          UE_EFS
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie realizuje projekt pn.:

Skuteczna Straż - bezpieczny powiat. Projekt specjalistycznych szkoleń zawodowych dla strażaków z powiatu międzychodzkiego”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu zostało przeprowadzone bezpłatne szkolenie z zakresu

obsługi pił spalinowych dla 20 strażaków z powiatu międzychodzkiego.

 

Zakładane rezultaty projektu:

- podniesienie kwalifikacji strażaków z Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej,

- zwiększenie możliwości operacyjnych Jednostek Straży Pożarnej,

- wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu międzychodzkiego