Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
Dyrektor - mgr Krzysztof Krzyżaniak

 

adres: 64-400 Międzychód, ul.Gwardii Ludowej 6b
tel. (95) 748 36 48

Bieżące informacje o działalności Ośrodka zamieszczane są na stronie: www.sosw.miedzychod.samorzady.pl