youtube

Program Operacyjny RYBY - Izba Tradycji

 

Izba  Tradycji  Szkoły Rybackiej w Sierakowie

- projekt Powiatu Międzychodzkiego

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego

za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Rybackiej Obra - Warta

IzbaTr

IzbaTr IzbaTr

IzbaTr

Operacja pt. Izba Tradycji Szkoły Rybackiej w Sierakowie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” , w Osi Priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

  Data podpisania umowy o dofinansowanie operacji 12.03.2013 r.

Nr umowy: 00078-6173-SW1500531/12/13

 Beneficjentem jest Powiat Międzychodzki

W ramach operacji w okresie od marca do końca grudnia 2013 r. zrealizowano następujące zadania:

 1. Dokonano adaptacji pomieszczeń budynku szkolnego na Izbę Tradycji Szkoły Rybackiej w Sierakowie
 2. Zakupiono i zamontowano gabloty
 3. Zakupiono projektor i laptop

W/w  zadania są bezpośrednio związane z celem operacji tj. wzmocnieniem konkurencyjności i utrzymaniem atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie izby tradycji Szkoły Rybackiej w Sierakowie.

Dzięki dokonaniu prac adaptacyjnych i zakupu niezbędnego wyposażenia w Zespole Szkół w Sierakowie zaczęła funkcjonować  Izba Tradycji Szkoły Rybackiej.

Koszty całkowite wyniosły 62.842,11 zł, , z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  wyniosło: 43.427,47 zł.


 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI