youtube

UE                        LEADER         LGD            PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja „Promocja potencjału turystycznego Powiatu przez zakup i rozpowszechniania albumu pt. „Perły Puszczy Noteckiej Powiatu Międzychiodzkiego”

współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,

w Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt Powiatu Międzychodzkiego współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w Osi 4 LEADER, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW):

Promocja potencjału turystycznego Powiatu przez zakup i rozpowszechniania albumu pt. „Perły Puszczy Noteckiej Powiatu Międzychiodzkiego”

zrealizowany został w latach 2011 - 2012.

Celem projektu była promocja potencjału turystycznego Powiatu Międzychodzkiego, jak również aktywizacja i wzmożenie wykorzystania walorów turystycznych Powiatu przez turystów, w tym turystów zagranicznych, oraz zwiększenie wiedzy krajoznawczej wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem gestorów bazy turystycznej oraz agroturystycznej. Zrealizowane ten cel przez  zakup i rozpowszechnianie 500 egzemplarzy albumu krajoznawczego w języku polskim i językach obcych (angielskim i francuskim), zawierającego artystyczne fotografie i opisy walorów turystyczno - krajoznawczych i przyrodniczych Powiatu. Zdjęcia zrobione w różnych porach roku, w wielu lokalizacjach na terenie całego Powiatu, to jest we wszystkich czterech gminach – przedstawiają punkty widokowe, zabytkowe obiekty, ciekawostki przyrodnicze i historyczno – krajoznawcze, pomniki przyrody, ciekawe imprezy kulturalne, atrakcje turystyczne.  Zakupiono 500 szt. albumu, rozpowszechnianego następnie w bibliotekach na terenie Powiatu, muzeach, wśród stowarzyszeń agroturystycznych i właścicieli gospodarstw agroturystycznych, w ośrodkach bazy turystycznej, w punktach informacji turystycznej, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, ośrodkach edukacyjnych oraz podczas udziału w imprezach promujących walory turystyczne Powiatu. Autorem albumu jest Waldemar Wierzba z wydawnictwa „Albus”. Album zakupiono i rozpowszechniono w 2012 roku.

Na realizację Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW, w wysokości  16.218,12 zł, z poniesionych ogólnych kosztów 28.875 zł.

album1

album2

album3

Informacja : Wydział Promocji, Rozwoju, Turystyki i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Międzychodzie


 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI