youtube

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego

 

 • Przewodniczący Zarządu Powiatu : Rafał  Litke
 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu : Waldemar Górczyński
 • Członkowie Zarządu :
  • Krzysztof Bartkowiak
  • Bartosz Cemborowski
  • Przemysław Góźdź

 

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu.
Zarząd wykonuje uchwały Rady Powiatu oraz zadania wynikające z przepisów prawa.

Do zadań Zarządu należy przede wszystkim :

 • wykonywanie uchwał Rady, przygotowywanie projektów nowych uchwał,
 • gospodarowanie mieniem Powiatu,
 • wykonywaniem budżetu Powiatu,
 • zatrudnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych 

Kontakt / dyżury :
Przewodniczący Zarządu  Powiatu - Rafał Litke
przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, w godz.: 12 - 16:30  (termin spotkania trzeba ustalić  w  sekretariacie), w biurze w budynku Starostwa Powiatowego w Międzychodzie (II piętro, pok. 208)
tel. 95-748 8711 , e-mail: zarzad@powiat-miedzychodzki.pl
Szczegółowe informacje o bieżącej działalności Zarządu Powiatu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Powiatu:

http://bip.powiatmiedzychodzki.pl
 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI