youtube

UE                        LEADER         LGD            PROW

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja „Walory przyrodnicze i kulturowe Krainy Stu Jezior - promocja najpiękniejszych zakątków Powiatu Międzychodzkiego” ,

współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,

w Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt Powiatu Międzychodzkiego współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w Osi 4 LEADER, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW),

pt. „Walory przyrodnicze i kulturowe Krainy Stu Jezior – promocja najpiękniejszych zakątków Powiatu Powiatu Międzychodzkiego” .

 Projekt zrealizowany został  w roku  2014.

 

Jako pierwszy element projektu w maju 2014 zostało zrealizowane szkolenie terenowe na terenie „Zawarcia” (okolica Zatomia Nowego, Chorzępowa, Marianowa) i w Stadzie Ogierów w Sierakowie.

 

Szkolenie prowadzone przez dr K. Szpotkowskiego i P. Wójtowicza jako zajęcia terenowe przekazało mieszkańcom Ziemi Międzychodzkiej umiejętności postrzegania aspektów przyrodniczo - kulturowych małej ojczyzny jako produktu turystycznego. Zaprezentowano biologię jezior i różnych typów wód i ich znaczenie w rozwoju osadnictwa na tym terenie, rolę lasów w gospodarce człowieka i ich czynnik kulturotwórczy, łąki jako seminaturalne zbiorowiska, na których występuje bardzo wiele gatunków roślin i zwierząt, zagrożonych wyginięciem wskutek zmian gospodarczych otoczenia człowieka. Zwiedzano tereny nadjeziorne, lasów i borów sosnowych Puszczy Noteckiej, osad powstałych w ramach osadnictwa olęderskiego i Stada Ogierów o ponad 150-letniej historii.

szkolenie szkolenie

szkolenie szkolenie

 

Kolejnym działaniem było zorganizowanie 24 września 2014 r. spotkania w Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie, powiązane z wystawą fotografii przyrodniczo – krajoznawczych autorstwa dr K.Szpotkowskiego, wykonanych przede wszystkim w przyrodniczo cennych terenach Doliny Kamionki. Ekspozycja zawierała 40 fotogramów. Podczas wernisażu wystawy zorganizowano promocję nowego albumu „ Powiat Międzychodzki – kraina 100 jezior – przyroda i tradycja”, a także przedstawiono danie rybne oparte na historycznych przekazach oraz zasobach lokalnych. Dania rybne przygotował i zaserwował 50 porcji profesjonalny kucharz D. Łagowski. Do dań przygotowano i dystrybuowano pocztówki z opisem przygotowywania tego dania . Takie danie rybne jest propozycją na specjalizację lokalną dla miejscowych restauracji i bazy turystyczno – agroturystycznej.

wystawa wystawa

Wernisaż promocyjny albumu prowadził J.Szumański

wystawa wystawa

Degustacja potraw rybnych przygotowanych przez dr K.Szpotkowskiego i Mistrza Kuchni D. Łagowskiego   

Ostatnim etapem projektu była konferencja , zorganizowana w Międzychodzie w dniu  14 listopada 2014 r., podczas której specjaliści przekazali następujące zagadnienia, istotne dla rozwoju wiedzy fachowej osób obsługujących ruch turystyczny, a także młodzieży i kobiet z terenów wiejskich obszaru Pojezierza Międzychodzko – Sierkowskiego :

- Skarby przyrodnicze Ziemi Międzychodzkiej - analiza środowiska przyrodniczego pod kątem rozwoju turystyki oraz innych form działalności,   

- Walory kulturowe i zabytki Ziemi Międzychodzkiej - źródło odrębności lokalnej społeczności na tle Wielkopolski oraz ich znaczenie w rozwoju ruchu turystycznego,

- turystyka i jej perspektywy rozwoju na Ziemi Międzychodzkiej,

- narzędzia prawne i rola samorządów lokalnych w rozwoju turystyki

- tradycyjne formy gospodarowania (rybołówstwo, pszczelarstwo, warzywnictwo i sadownictwo) jako produkt turystyczny.

Tematy poszczególnych wykładów i wykładowcy :

 • dr Kamil Szpotkowski –  Fenomen skarbów przyrodniczych Ziemi Międzychodzkiej;

W wykładzie przedstawione zostały najważniejsze walory przyrodnicze decydujące o wyjątkowości Ziemi Międzychodzkiej. Wykładowca ze szczególnym sentymentem omawiał wyjątkowość przyrody Doliny Kamionki, ale również wskazywał niepowtarzalność  obszarów południowego skraju Puszczy Noteckiej.

 • dr hab. Zbigniew Celka – Historyczne aspekty zmian przyrodniczych;

W wykładzie zostały przedstawione zmiany środowiska przyrodniczego wywołane działaniami człowieka oraz scharakteryzowane tzw. żywe zabytki, np. na terenie byłych grodzisk średniowiecznych.

 • dr Rafał Kurczewski - Rozwój turystyki na terenach chronionych oraz nowe formy turystyki,

W wykładzie zostały przedstawione sposoby rozwoju turystyki które mogą być rozwijane na terenie Ziemi Międzychodzkiej, jako regionie o szczególnych walorach przyrodniczych oraz formach turystyki, które powinny być rozwijane aby zwiększyć atrakcyjność turystyczną regionu.

 • mgr Olaf Makiewicz - Sposób na sukces Utworzenie Skansenu Olenderskiego Olandia w Prusimiu, odnoszącego się do kultury osadników holenderskich.

W wykładzie zostały przedstawione sposoby rozwoju zaplecza turystycznego na przykładach zastosowanych na terenie Ziemi Międzychodzkiej.

Koszt całkowity projektu zamyka się kwotą 25.662,40 zł, z czego współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 19.504 zł.

konferencja konferencja

Przedstawiciele agroturystyki, ośrodków, młodzież szkolna na konferencji.

Wystąpienie Ireny Wojciechowskiej z LGD Puszcza Notecka

konferencja konferencja

Prelegenci : Olaf Makiewicz z "Olandii",             dr Rafał Kurczewski,

konferencja

dr hab Zbigniew Celka

album   album album


 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI