youtube

Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie (KPP)
Komendant - insp. mgr Sławomir Kaczmarek

 

adres: 64-400 Międzychód, ul. Sikorskiego 22a
tel. 95-748 82 11

Bieżące informacje na temat działalności KPP w Międzychodzie są zamieszczane na stronie internetowej: www.miedzychod.policja.gov.pl