youtube

PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Kierownik - Grażyna Wyrembska


adres : 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 (w budynku Starostwa)
tel. (95) 748 87 14, (95) 748 87 36, (95) 748 87 37
e-mail: pcpr@powiat-miedzychodzki.pl


Informacje o bieżącej działalności PCPR zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) http://bip.pcpr.powiatmiedzychodzki.pl/