youtube

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie 4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich pn.:

„Rozbudowa i modernizacja obiektów SPZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno – zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia”.

Inwestycja prowadzona będzie w latach 2009 – 2014, polega na wybudowaniu nowego pawilonu diagnostyczno – zabiegowego z bazą łóżkową i pełnym wyposażeniem sprzętowym obok istniejących obiektów szpitala, a także budową lądowiska dla helikopterów.

Łączny koszt projektu to 20.034.316,92 zł, z tego powiat pokryje dotacją kwotę 3.800.000 zł, szpital zapewni 2.319.386,92 zł środków własnych, a 13.914.930 zł będzie pochodziło z preferencyjnej pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach  Inicjatywy JESSICA. Umowę w sprawie tej pożyczki podpisano w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie w dniu 28 marca 2013 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla woj. wielkopolskiego. Pożyczka będzie spłacana do końca 2031 roku, jej zabezpieczeniem jest weksel SP ZOZ, poręczony przez Powiat do kwoty 11.131.000 zł.

opr.i fot. T.Wienke

fot1

Podpisanie umowy pożyczkowej w ramach Inicjatywy JESSICA

28.03.2013 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

.                    FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI                     .


 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI