Starosta 
Julian Mazurek 

tel.: 95 748 87 11
faks: 95 748 24 30
e-mail : starosta.pmi@powiatypolskie.pl, starosta@powiat-miedzychodzki.pl 
 

Na stanowisku Starosty od 1998 roku, 
ur. 19.08.1959 r., wykształcenie wyższe - mgr inż. melioracji wodnych.
Przebieg pracy zawodowej: 1983-1991 PGRyb. Poznań, 1991-1998 Urząd Miasta i Gminy w Sierakowie - kierownik referatu inwestycji. Radny Gminy Sieraków w latach 1990-1998, od 1998 radny powiatowy.
Hobby : turystyka rowerowa.