"Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki-Białokosz – granica powiatu szamotulskiego"

            

 

Budujemy drogę Łężeczki – Białokosz!

 

W dniu 14 lutego 2017r.  Starosta Międzychodzki Julian Mazurek, Wicestarosta Jędrzej Schubert przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Piechowiak w imieniu Zarządu Powiatu Międzychodzkiego podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S. A. z Szamotuł reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Wojciecha Stelmaszyka na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki-Białokosz – granica powiatu szamotulskiego”.

Osobą nadzorującą prawidłowy przebieg budowy jest Mariusz Osowski – kierownik Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym. 

Podpisano umowę na kwotę  3 588 720,82zł, z czego powiat międzychodzki otrzyma dotację w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,

 

Celem realizacji operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1745P łączącej drogę woj. nr 186 (Kwilcz - Chrzypsko Wielkie) z granicą powiatu szamotulskiego i dalej przez powiat szamotulski z m. Pniewy oraz położonymi w sąsiedztwie drogami krajowymi nr 2 i nr 24 na odcinku 4 kilometrów.    

 


                         

W dniu 20 września 2017r. Starosta Międzychodzki Julian Mazurek i Wicestarosta Jędrzej Schubert uczestniczyli w odbiorze inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki-Białokosz – granica powiatu szamotulskiego” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A. z Szamotuł reprezentowane przez Prezesa Zarządu Wojciecha Stelmaszyka.

Wartość inwestycji po przetargu wynosi 3 588 720,82zł,

koszt przygotowania dokumentacji projektowej 24 600,00zł

razem inwestycja kosztowała 3 613 320,82zł brutto,

z czego powiat międzychodzki otrzyma dotację w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich tj. 2 299 156 zł.

Celem realizacji operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1745P łączącej drogę woj. nr 186 (Kwilcz - Chrzypsko Wielkie) z granicą powiatu szamotulskiego i dalej przez powiat szamotulski z m. Pniewy oraz położonymi w sąsiedztwie drogami krajowymi nr 2 i nr 24 na odcinku 4 kilometrów.    

 

 

  • BIP
  • eBOI

  • Geoportal powiatu
  • Mapa powiatu
  • Telewizja Wielkopolska
  • Galerie zdjęć