youtube

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki-Białokosz – granica powiatu szamotulskiego"

            

Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

24.08.2016r w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem Międzychodzkim o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Wsparciem finansowym zostało objęte zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1745 P Łężeczki – Białokosz – granica powiatu Szamotulskiego”.

Na podstawie złożonego wniosku, Powiat Międzychodzki otrzyma pomoc ze środków EFR ROW w formie refundacji w wysokości 2 680 164 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanego zadania. Pozostałe środki w wysokości 1 531 945 zł pochodzą z budżetu Powiatu. Wartośc zadani wynosi  piera się na kwocie 4 212 109 zł – co obejmuje odcinek 4km.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentował Marszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, a Powiat Starostowie – Julian Mazurek, Jędrzej Schubert oraz skarbnik pani Elżbieta Piechowiak.

 

Budujemy drogę Łężeczki – Białokosz!

W dniu 14 lutego 2017r.  Starosta Międzychodzki Julian Mazurek, Wicestarosta Jędrzej Schubert przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Piechowiak w imieniu Zarządu Powiatu Międzychodzkiego podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S. A. z Szamotuł reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Wojciecha Stelmaszyka na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki-Białokosz – granica powiatu szamotulskiego”.

Osobą nadzorującą prawidłowy przebieg budowy jest Mariusz Osowski – kierownik Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym. 

Podpisano umowę na kwotę  3 588 720,82zł z wykonawcą. Zadanie jeast współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,

 

Celem realizacji operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1745P łączącej drogę woj. nr 186 (Kwilcz - Chrzypsko Wielkie) z granicą powiatu szamotulskiego i dalej przez powiat szamotulski z m. Pniewy oraz położonymi w sąsiedztwie drogami krajowymi nr 2 i nr 24 na odcinku 4 kilometrów.    

 


                         

W dniu 20 września 2017r. Starosta Międzychodzki Julian Mazurek i Wicestarosta Jędrzej Schubert uczestniczyli w odbiorze inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki-Białokosz – granica powiatu szamotulskiego” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A. z Szamotuł reprezentowane przez Prezesa Zarządu Wojciecha Stelmaszyka.

Wartość inwestycji po przetargu wynosi 3 588 720,82zł,

koszt przygotowania dokumentacji projektowej 24 600,00zł

razem inwestycja kosztowała 3 613 320,82zł brutto,

z czego powiat międzychodzki otrzyma dotację w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich tj. 2 299 156 zł.

Celem realizacji operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1745P łączącej drogę woj. nr 186 (Kwilcz - Chrzypsko Wielkie) z granicą powiatu szamotulskiego i dalej przez powiat szamotulski z m. Pniewy oraz położonymi w sąsiedztwie drogami krajowymi nr 2 i nr 24 na odcinku 4 kilometrów.    

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI