youtube

ZPORR - Charcice

 
Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach
 

Informacja zaczerpnięta z folderu : Jak Wielkopolska skorzystała z funduszy strukturalnych (wyd.:Urząd Marszałkowski Woj.Wielkopolskiego)