youtube

logo-nfosDziałania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Międzychodzkiegoherb

Projekt Powiatu Międzychodzkiego  dofinansowany

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,

 

DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA  W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO :

5.3 System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej,

konkurs V – 2012

 

Projekt Powiatu Międzychodzkiego uzyskał dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na przedsięwzięcie:

Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Międzychodzkiego”.

 Wartość projektu to 6.635.322,00 zł, z tego  kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 1.749.120,00 zł.

Realizacja projektu : od stycznia 2012 roku do lutego 2014 r.

 W ramach projektu  przeprowadzono prace termomodernizacyjne i energooszczędne w 15 obiektach Powiatu:

 • Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie
 • budynki DPS w Piłce i w Zamyślinie
 • szkoła i internat Zespołu Szkół Nr 3 w Międzychodzie
 • szkoła i internat Zespołu Szkół  w Sierakowie
 • szpital SP ZOZ w Międzychodzie
 • Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
 • budynek Zespołu Szkół  w Sierakowie
 • budynek Zespołu Szkół nr 2 w Międzychodzie
 • DPS Łężeczki

 

W zakresie projektu przewidziano w wymienionych obiektach wiele prac modernizacyjnych, m.in.:

modernizację instalacji c.o., docieplenia stropodachów i ścian, instalację zaworów termostatycznych na grzejnikach, instalację nawiewników  w oknach, montaż kolektorów słonecznych na budynku szpitala, zastosowanie systemu zarządzania energią w dwóch obiektach.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI