youtube

 

Starosta Międzychodzki informuje mieszkańców powiatu, że inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717P na odcinku ulic Dworcowej i Muchocińskiej w Międzychodzie” uzyskała dofinasowanie w ramach działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców  na obszarach wiejskich” WRPO na latach 2007-2013 w kwocie 961 211,52zł, co stanowi 80% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wartość całego zadania wynosi 1 578 907,36zł, wydatki kwalifikowalne to 1 201 514,40zł.

Inwestycja została zrealizowana w roku 2011. Po pozytywnej weryfikacji realizacji zadania, instytucja wdrażająca podjęła decyzję o refundacji części poniesionych przez nasz powiat kosztów. W dniu 21 kwietnia 2016r. Zarząd Powiatu Międzychodzkiego podpisał Umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717P na odcinku ulic Dworcowej i Muchocińskiej w Międzychodzie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

 

 

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI