youtube
            ZPORR                                                                             Modernizacja obiektów placówek oświatowych pow. międzychodzkiego (6 obiektów: Międzychód i 1 Sieraków)


 


 

Projekt pt. Modernizacja obiektów placówek oświatowych pow. międzychodzkiego (6 obiektów: Międzychód i 1 Sieraków) - dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na wniosek złożony w 2004 roku dofinansowanie zostało przekazane przez ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w listopadzie 2008 roku.
Projekt polegał na tym, że Powiat jako organ prowadzący dla szkół ponadgimnazjalnych i jednostek organizacynych : Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na zmodernizowaniu budynków. I tak: budynek Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie, zabytkowy budynek z cegły klinkierowej z roku 1904 - został zmodernizowany przez wymianę stolarki okiennej we wszystkich oknach. Ze względu na zabytkowy charakter budynku i wymogi konserwatorskie stare wyeksploatowane okna zostały wymienione na nowe, szczelne okna drewniane. W budynkach Zespołu Szkół Nr 1 , Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3 zostały wymienione wszystkie okna na nowe okna plastikowe. W budynkach tych wykonano również docieplenie styropianem ścian od strony północnej. W Zespole Szkół w Sierakowie wymieniono wszystkie okna na okna z PCW, podobnie jak w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Międzychodzie. Obiekt Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego został zmodernizowany kompleksowo przez wymianę wszystkich okien oraz docieplenie wszystkich ścian. 
Na ogólny koszt wykonanych w 2005 roku robót w wysokości: 1.120.573,36 zł uzyskano dofinansowanie Unii Europejskiej w wysokości 75 %, tj. 840.430,02 zł.
SOSz-W
Wykonane prace pozwoliły na lepszą izolację termiczną obiektów, zmniejszenie współczynnika przenikalności cieplnej nowych okien i ocieplonych ścian, co powoduje zmniejszenie udziału tych obiektów w tworzeniu "efektu cieplarnianego". Zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię cieplną, co wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. W zmodernizowanych obiektach przeprowadzane są zajęcia pozalekcyjne, m.in. w 2008 roku - szkolenia językowe w ramach projektu dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
Władze samorządowe Powiatu, kontynuując inwestycje - w latach kolejnych sfinansowały kompleksową modernizację węzła ciepłowniczego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym oraz wymianę kotła c.o. w kotłowni Zespołu Szkoł Nr 2. W 2009 roku docieplono dachy i elewacje w Zespole Szkół Nr 1, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Zespole Szkół w Sierakowie. Wymieniono pokrycie ceramiczne dachu i docieplono elewację internatu Zespołu Szkół Nr 3. Wymieniony został również witraż w auli Liceum Ogólnokształcącego. Wszystkie te inwestycje pozwoliły na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Powiat na ogrzewanie obiektów placówek oświatowych, wpływając również korzystnie na środowisko.

zs-1 zs-sierakow

Zespół Szkół Nr 1 w Międzychodzie i Zespół Szkół w Sierakowie


Informacja : Wydział Promocji, Rozwoju, Turystyki i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Międzychodzie


 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI