youtube

wrpo

Projekt Powiatu Międzychodzkiego współfinansowany przez przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 pn.: 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód - Dzięcielin - Skrzydlewo na odcinku od ul. Słonecznej do drogi krajowej nr 24"

 

Wniosek Powiatu Międzychodzkiego (złożony 25 marca 2008 r.) na tę inwestycję został wybrany do realizacji uchwałą Zarządu Województwa z dnia 24 lipca 2008 r. w procedurze preselekcji. Podpisanie umowy z Zarządem Województwa na dofinansowanie (nr UDA-RPWP.02.02.02-30-097/08-00) nastąpiło 22 września 2009 r. Według projektu całkowity koszt inwestycji planowany był na 7 mln 834 tys. 587,09 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, za pośrednictwem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO na lata 2007 - 2013) miało wynieść 49,85 % wydatków, czyli 3 mln 905 tys. 541,66 zł. Ostateczne kwoty po zakończeniu procedur przetargowych na wykonawstwo robót i nadzór inwestorski wykazały spore oszczędności wobec planowanych wydatków - całkowity koszt inwestycji: 6.042.962,29 zł., z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO to 3.012.416,70 zł.


Umowę na wykonanie prac podpisano 15 stycznia 2010 r.
Wykonawcą robót była firma: Berger Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia. Roboty zakończono w październiku 2010 roku.
Przebudowa drogi 1719P polegała na wymianie konstrukcji podbudowy, zwłaszcza w miejscach obniżeń, dziur i załamań oraz na poszerzeniu i wyprofilowaniu zakrętów, wybudowaniu zatoczek postojowych, przystanków dla autobusu szkolnego z położeniem nowych warstw nawierzchni bitumicznej.

Droga ma uporządkowane i poszerzone pobocza, uregulowany odpływ wód opadowych (z budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej we wsi Dzięcielin, na długości 603 m.) Chodniki na terenie miejskim (od ul. Słonecznej do przejazdu kolejowego) po obu stronach ulicy Gwardii Ludowej zostały przebudowane i położona jest nawierzchnia z kostki betonowej. Przez wieś został wybudowany nowy chodnik o długości 2 km 260 m. Przy świetlicy wiejskiej wyznaczono przejście dla pieszych. Modernizacja obejmuje też 89 wjazdów na posesje i przebudowę 4 skrzyżowań z ulicami i drogami gminnymi. Odcinek przebudowywany rozpoczyna się przy przedszkolu i skrzyżowaniu z ul. Słoneczną, a kończy na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 24.

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

inf.: Wydz.Promocji i Rozwoju Starostwa

droga1

droga2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

.        FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI            


 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI