youtube

ZPORR - kanalizacja osiedla Piaski w Sierakowie

 

zporr

Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków 
mieszkalnych na terenie Osiedla Piaski w Sierakowie w roku 2007,


Inwestycja Gminy Sieraków współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR oraz z budżetu państwa.
W ramach realizacji inwestycji wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3100 m. wraz z przepompownią ścieków oraz 170 przyłączami. Dzięki temu dostęp do sieci uzyskało następnych 550 mieszkańców. Poprawił się również stan środowiska terenów, które są położone na skraju Puszczy Noteckiej. Wykonawcą była firma CiS ze Szczecina. Koszty łączne inwestycji wyniosły 1.647.924 zł, z czego dotacja unijna to 75% tej kwoty, a dotacja z budżetu państwa to następne 10%.


inf.: Urząd Gminy Sieraków


 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI