youtube

 

 

 wrpo 
"Zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie".


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytetu V - Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego, Działanie 5.3 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.
Celem tego projektu jest stworzenie w SP ZOZ w Międzychodzie Pracowni Tomografii Komputerowej.
Poprzez realizację projektu stworzone są nowoczesne warunki diagnozy pacjentów, a większość badań można wykonywać na miejscu.
Ponadto projekt przyczynia się do: 
- podniesienia standardu usług medycznych,
- zwiększenia dostępności do usług świadczonych przez ZOZ,
- wcześniejszego diagnozowania i leczenia chorób oraz urazów powypadkowych,
- poszerzenia zakresu świadczeń w zakresie ortopedii i chirurgii ogólnej,
- zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.
Cel ten osiągnięto poprzez zakup w 2010 roku sprzętu medycznego - tomografu komputerowego.

Całkowita wartość projektu: 2.416.234,49 zł
Kwota dofinansowania Funduszu: 1.228.800,00 zł

 

Informacja z SP ZOZ

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

 

.        FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI             

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI