youtube

ZPORR - przepust w Zatomiu Starym

 
  Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego przepustu w ciągu drogi woj. nr 183 w Zatomiu Starym
 

 Informacja zaczerpnięta z folderu : Jak Wielkopolska skorzystała z funduszy strukturalnych (wyd.:Urząd Marszałkowski Woj.Wielkopolskiego)