youtube

Projekt Powiatu Międzychodzkiego oraz Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach

współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2007-2013 pt.

 „Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej w DPS Łężeczki na źródła odnawialne:   biomasa – pelet” 

 Podpisanie umowy z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie nastąpiło w dniu 24 września 2012r. Nr UDA-RPWP.03.07.03-30-006/12-00:

 Całkowita wartość projektu                                   1 045 892,94 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                           870 294,58 zł

 

Opis przedmiotu projektu:

Przebudowa polega na likwidacji kotłowni olejowej i wykonaniu kotłowni na biomasę opalanej peletem drzewnym. Kotłownia jest usytuowana w budynku obecnej kotłowni.

Kotłownia oparta jest na nowobudowanym kotle o mocy 600 kW w miejscu zdemontowanych kotłów  o mocy 415kW i 530kW oraz montażu palnika na pelet o mocy 265kW w istniejącym kotle o mocy 530 kW.

Jako paliwo w kotłowni przyjęto pelet drzewny o wartości opałowej 18000kJ/kg. Pomieszczenie magazynu oleju zostanie dostosowane do magazynowania peletu. Paliwo będzie podawane z magazynu automatycznie do kotłów. 

Zamontowane urządzenia będą wytwarzały energię wyłącznie na potrzeby własne,  mają przynieść nowe miejsce pracy – 1 etat oraz zaoszczędzić energię pierwotną w wyniku realizacji projektu o 7990,4GJ/rok (rezultaty realizacji projektu).               

Po przebudowie kotłowni olejowej Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach będzie ogrzewany kotłownią  na biomasę (pelet) o mocy 0,865MW (efekt rzeczowy realizacji projektu).

Projekt przyniesie poprawę stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi poprzez poprawę:

 • jakości środowiska (ograniczenie emisji substancji do atmosfery CO2),
 • efektywności energetycznej przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 W dniu 17 stycznia 2013r. została podpisana umowa z firmą RenCraft Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy  ul. Jagiellońskiej 94c na realizację zadania. Zakończenie przedmiotu umowy  i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego miało nastąpić w terminie do dnia 31 lipca 2013r.

 W dniu 08 lutego 2013r. odbyło się protokólarne przekazanie placu budowy Wykonawcy – firmie RenCraft  Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 94C.

 W dniu 31 lipca 2013r. firma RenCraft  Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 94C zgłosiła  gotowość do odbioru końcowego.

(informacja: DPS Łężeczki)

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI