Kierownictwo:

  • Starosta Julian Mazurek
  • Wicestarosta Jędrzej Schubert
  • Sekretarz Małgorzata Dorota Kiełbasa
  • Skarbnik Elżbieta Piechowiak