youtube

Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

 

24.08.2016r w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem Międzychodzkim o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Wsparciem finansowym zostało objęte zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1745 P Łężeczki – Białokosz – granica powiatu Szamotulskiego”.

Na podstawie złożonego wniosku, Powiat Międzychodzki otrzyma pomoc ze środków EFR ROW w formie refundacji w wysokości  2 680 164 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanego zadania. Pozostałe środki w wysokości  1 531 945 zł pochodzą z budżetu Powiatu. Całość realizacji zadania opiera się na kwocie 4 212 109 zł – co obejmuje odcinek 4km. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentował Marszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, a Powiat Starostowie – Julian Mazurek, Jędrzej Schubert oraz skarbnik pani Elżbieta Piechowiak.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI