youtube

Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie, zorganizował w Klubie „Pod Gruszą”, kolejny cykl szkoleń promujących zdrowie pt: „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV” dla przedstawicieli młodzieży z pięciu szkół ponadgimnazjalnych. powiatu międzychodzkiego. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół: Nr 1, Nr2, Nr 3, Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie i Zespołu Szkół w Sierakowie. Głównym celem było przekazanie młodzieży aktualnej wiedzy na temat HIV i AIDS i najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie oraz zachęcenie ich do przekazywania zdobytej wiedzy w dalszej edukacji rówieśniczej. Ponadto prowadzona była szeroko rozumiana prewencja prozdrowotna z zakresu profilaktyki nowotworowej raka piersi i szyjki macicy oraz cewy nerwowej.  Problem ten omówiła przełożona pielęgniarek i położnych szpitala SPZOZ w Międzychodzie. Promowano zdrowy styl życia jako alternatywę do niebezpiecznych dla zdrowia i życia zachowań. Specjalista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i pracownik oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzili warsztaty edukacyjno informacyjne dotyczące zdrowia psychicznego. Przeprowadzono test wiedzy nt. Depresji – trzech laureatów nagrodzono. Omówiono również problem zażywania przez młodzież środków psychoaktywnych.

 

W przedsięwzięciu wzięło udział 25 uczniów. Każdy z uczestników otrzymał pakiet edukacyjny z materiałami szkoleniowymi, Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu długopis z logo organizatora.

 

Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu organizacyjnym Starostwa Powiatu i Gminy w  Międzychodzie.

 

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie serdecznie dziękuje:

1. Specjalistom za przeprowadzenie szkoleń problemowych. 

2.Staroscie Powiatu za wsparcie finansowe, Burmistrzowi Międzychodu i jego pełnomocnikowi ds. uzależnień za zabezpieczenie lokalowe i cateringowe, Kierownikowi Wydziału Promocji Gminy w Międzychodzie za przekazanie trzech plecaków z logo Gminy dla laureatów konkursu oraz pracownikom Ośrodka  ds. uzależnień przy ul Zamkowej 1 w Międzychodzie za  pomoc przy organizacji szkolenia.

 

                                                                Anastazja Krysztofek-Kinal

                                                               Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

                                                             w Międzychodzie

                                                                                             

ZDJĘCIA ------------------>  https://www.facebook.com/powiatmiedzychodzki/photos/pcb.1130629067082832/1130628647082874/?type=3&theater

 

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI