youtube

IV Sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
11 lipca 2024 r.
godzina 14:00

 


Międzychód, dnia 04.07.2024 r.

BR.0002.8.2024
Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2024 poz.107),

zwołuję IV sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 11 lipca 2024 roku o godz. 14.00.
Sesja odbędzie się w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143 (budynek „B”, piętro II).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uwagi do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Powiatu w dniu 21.06.2024 r.

4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie za 2023 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Międzychodzkiego,

b) przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Międzychodzkiego,

c) przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu,

d) przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.

7. Wybór komisji skrutacyjnej.

8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.

9. Wybór członków Zarządu Powiatu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do określania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski, informacje, sprawy organizacyjne i bieżące Rady.

13. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Witold Maciołek

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI