youtube

Referat Komunikacji informuje

INFORMACJA

 

W dniu 22 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy prawa, które przewidują automatyczne wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdu, którego właściciele nie dokonywali okresowego badania technicznego oraz nie ubezpieczali w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów
przez okres co najmniej 10 lat. Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych przed dniem 14 marca 2005 r.

 

Celem wprowadzenia powyższych przepisów jest uporządkowanie stanu prawnego pojazdów poprzez wyeliminowanie z systemu pojazdów,
które np. zezłomowano, a nadal ujęte są w Centralnej Ewidencji Pojazdów jako pojazdy aktywne.

 

Wygaśnięcie decyzji o rejestracji nastąpi z mocy prawa dnia 10 czerwca 2024 r. Do tego czasu możliwe jest uzupełnienie danych pojazdów
w zakresie danych ubezpieczenia oraz badania technicznego. Pojazd, którego rejestracja wygaśnie z mocy prawa, może podlegać ponownej rejestracji w przypadku spełnienia przez Właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu (jeśli dotyczy).

 

Wykaz pojazdów, które kwalifikują się do wygaśnięcia decyzji o rejestracji jest do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie: Referat Komunikacji, ul. 17 Stycznia 143.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI