youtube

Rejestracja wizyty poprzez stronę internetową: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

pod nr telefonu 95 748 87 41 / 95 748 87 26

lub mailowo: j.kowal@powiat-miedzychodzki.pl

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA


Potrzebujesz pomocy prawnika, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

 

Kto może skorzystać z darmowej pomocy?

 • Mieszkańcy powiatu międzychodzkiego, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
 • Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Osoba uprawniona, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub przeprowadzającej nieodpłatną mediację.

Administratorem danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta Międzychodzki.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Rejestracja poprzez stronę internetową: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

lub pod nr telefonu 95 748 87 26 / 95 748 87 41

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu międzychodzkiego, którego dotyczy rejestracja:

 

Punkt nr 1 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, budynek A,  parter,  pokój nr 16

poniedziałek od  godz. 12.00 do 16.00
wtorek – piątek od godz. 9.00 do 13.00

 

Punkt nr 2 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony przez Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie znajdujący się w następujących lokalach:

 

Urząd Gminy w Sierakowie, ul. 8 Stycznia 38

poniedziałek, wtorek, środa od godz. 14.00 do 18.00

Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim, ul. Główna 15

piątek od godz. 8.00 do 12.00

Urząd Gminy w Kwilczu, ul. Kard. Wyszyńskiego 23

piątek od godz. 12.30 do 16.30

 

 

Na czym polegają usługi?

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz przekaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna mediacja

Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

 

Co musisz przygotować?

 • dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumenty dotyczące Twojego problemu – jeśli w ogóle takie posiadasz. Nie są one obowiązkowe. Możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie. Jeśli dysponujesz dokumentami, pamiętaj o nich!
 • jeśli jesteś samozatrudnionym przedsiębiorcą, przygotuj wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Co jeśli jestem osobą z niepełnosprawnościami?

Będąc osobą z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się możesz skorzystać z pomocy:

 1. stacjonarnie, czyli w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci dotrzeć do punktu i będzie pomagać prawnikowi Ciebie zrozumieć, np. może to być osoba bliska, opiekun lub osoba posługująca się językiem migowym,
 • podczas zapisywania się na poradę, możesz poprosić o pomoc tłumacza języka migowego
 1. w dogodnym dla siebie miejscu:
 • jeżeli ze względu na stan zdrowia nie możesz go opuszczać, np. w szpitalu lub domu,
 • w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się, np. w siedzibie stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
 • lub w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego
 1. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać także z pomocy w szczególnych formach:
 • po zapisie na wizytę, prawnik skontaktuje się z Tobą. Może udzielić Ci pomocy telefonicznej, za pośrednictwem komunikatora internetowego lub przez wiadomość e-mail. Forma udzielenia pomocy musi być wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa powiatowego,
 • konieczne jest pozostawienie danych kontaktowych do siebie, takich jak numer telefonu lub adresu e-mail

 

Jak wygląda pomoc w czasie epidemii COVID-19?

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, czyli telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu innych komunikatorów internetowych, np. rozmowy wideo.

Uwaga! Jeżeli porada udzielana jest zdalnie, nie musisz składać żadnych oświadczeń wymienionych wcześniej.

 

Opinia dotycząca udzielonej porady

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Ankietę otrzymasz od prawnika udzielającego porady.

Ankietę należy złożyć:

• bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do skrzynki znajdującej się przed wejściem do punktu, w którym udzielana jest porada prawna.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI