youtube

XLVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 19 stycznia 2023 roku o godz. 14.00

 

 

 

Międzychód, dnia 12.01.2023 r.

BR.0002.1.2023

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o sesji

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j.Dz.U.2022 poz.1526),

 

zwołuję XLVII sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 19 stycznia 2023 roku o godz. 14.00.

Sesja odbędzie się w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143 (budynek „B” II piętro).

 

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Powiatu w dniu 15.12.2022 r.

4.  Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2023 – 2028,
 2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 3. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2023 rok,
 4. ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2023 rok,
 5. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2023 rok,
 6. przystąpienia Powiatu Międzychodzkiego do partnerskiej współpracy z Powiatem Tatrzańskim.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2022 r.

7.  Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Powiatu w 2022 r.

8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9.  Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące Rady.

10.   Zakończenie obrad.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI