youtube

Budujemy drogę Łężeczki – Białokosz! - 14.02.217 podspisano umowę na wykonanie inwestycji!

 

W dniu 14 lutego 2017r.  Starosta Międzychodzki Julian Mazurek, Wicestarosta Jędrzej Schubert przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Piechowiak w imieniu Zarządu Powiatu Międzychodzkiego podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S. A. z Szamotuł reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Wojciecha Stelmaszyka na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki-Białokosz – granica powiatu szamotulskiego”.

Osobą nadzorującą prawidłowy przebieg budowy jest Mariusz Osowski – kierownik Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym.  

Podpisano umowę na kwotę  3 588 720,82zł, z czego powiat międzychodzki otrzyma dotację w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,

Celem realizacji operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1745P łączącej drogę woj. nr 186 (Kwilcz - Chrzypsko Wielkie) z granicą powiatu szamotulskiego i dalej przez powiat szamotulski z m. Pniewy oraz położonymi w sąsiedztwie drogami krajowymi nr 2 i nr 24 na odcinku 4 kilometrów.
   

 

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI