youtube

Konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2022”

Międzychód, dnia 15 listopada 2021 r.
 

OGŁOSZENIE  KONSULTACJI


projektu uchwały w sprawie „ Programu współpracy samorządu powiatowego
z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami uprawnionymi
działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2022”

 

 

Na podstawie uchwały Nr XLII/268/2010 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie:

„Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego  na  rok 2022”

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego  na  rok 2022”

Termin konsultacji: od  15 listopad 2021 do  24 listopad 2021r.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) działające na rzecz powiatu międzychodzkiego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Forma konsultacji

 • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia i dostarczenie formularza do punktu podawczego w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie przy ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód
 • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia i przesłanie na adres  e-mail:  promocja@powiat-miedzychodzki.pl
 •  

Pisemne opinie należy przesłać do dnia 24 listopada 2021 roku (decyduje data wpływu do Starostwa ).

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach.

Załącznik nr 1

PROJEKT program współpracy NGO 2022

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI