youtube

STAROSTA MIĘDZYCHODZKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

STAROSTA MIĘDZYCHODZKI /woj. wielkopolskie/ ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w budynku nr 20 przy ul. Sikorskiego w Międzychodzie, wraz z udziałem 467/1000 w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 583 o pow. 0,0961 ha; obręb: miasto Międzychód, gm. Międzychód; KW nr PO2A/00036932/9. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. 173,00 m2 usytuowany na parterze wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. piwnicą nr 4,5,8,9,13 o łącznej pow. 42,25 m2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjęto funkcję: tereny zabudowy usług zdrowia z towarzyszącą funkcją mieszkalną oraz w części na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej, baz i składów.

Cena wywoławcza:  420.000 zł netto ( + 23 % podatek VAT doliczony do ceny osiągniętej w przetargu).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w M-dzie,  w dniu 28 maja 2021r. o godz. 1200.

Wadium 22.000,00 zł - płatne  na konto nr  57 9082 0005 0399 4168 2000 0420 do dnia 24 maja 2021r. włącznie.

Obowiązuje minimalne postąpienie  w wysokości: 4.200,00 zł.

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej www.bip.powiatmiedzychodzki.pl

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gosp. Nieruchomościami  – pok.114-116, bud. B , tel. 095 748 8727  lub 8732.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI