youtube

XXVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 25 lutego 2021 roku o godz. 14.00

Międzychód, dnia 18.02.2021 r.

BR.0002.2.2021

Zawiadomienie o sesji

 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j.Dz.U.2020, poz.920 ze zm.),

 

zwołuję XXVII sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 25 lutego 2021 roku o godz. 14.00.

Sesja odbędzie się w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie,
ul. 17 Stycznia 143 (budynek „B” II piętro),

z możliwością udziału w obradach w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Powiatu.

4.  Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”.

6.  Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w 2020r.

7.  Sprawozdanie z  wykonania zadań finansowanych ze środków ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2020r.

8.  Analiza stanu bezpieczeństwa w powiecie za 2020 rok (Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii).

9.  Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące Rady.

11.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Skiba

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI