youtube

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1732P

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1732P (pełna nazwa drogi: dr. woj. nr 182 – Ławica – Prusim – dr. nr 24), na odcinku od m. Ławica do m. Popowo, na długości  996 m.

Inwestycja polegała na wykonaniu przebudowy istniejącej nawierzchni gruntowej na odcinku od końca terenu zabudowanego miejscowości Ławica, do m. Popowo, na długości ok 996 m. Głównym celem tego przedsięwzięcia było dostosowanie drogi do wymogów stawianym drogom lokalnym, w szczególności: likwidacja miejsc niebezpiecznych w m. Popowo (nienormatywnych spadków podłużnych drogi), uniemożliwiających swobodny ruch pojazdów mechanicznych. Zakres robót budowlanych obejmował: usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego (uniemożliwiających wykonanie drogi), formowanie nasypów drogi w gruncie kat. I-III, wykonanie rowów odwadniających oraz ich umocnienie płytami ażurowymi, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz plantowanie poboczy – z obsianiem trawą.

Głównym wykonawcą inwestycji była firma: SKANSKA S. A.

Koszt robót budowlanych wyniósł: 349.042,28 zł

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI