youtube

Badania są całkowicie bezpłatne, nie wymagają osobnego skierowania.

Miejsce badań: Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49

Godziny badań: pn-pt od godz. 14:00