youtube

Przebudowa dróg powiatowych na odc. Lewice - Krzyżkówko - Miłostowo oraz Łężeczki - Białokosz 

Powiat Międzychodzki 12 kwietnia 2019 r. złożył dwa wnioski o dofinansowanie realizacji zadań związanych z przebudową drogi pow. nr 1722 P na odc. Lewice - Krzyżkówko oraz drogi pow. nr 1735 P w m. Krzyżkówko, (ok. 3,5 km) a także drogi pow. nr 1745P od m. Białokosz do granic powiatu (ok 2 km).