youtube

Odcinek drogi powiatowej Kaczlin - Ryżyn odnowiony!

 14 listopada 2018 r. Powiat Międzychodzki zakończył realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1742P, na odcinku rozpoczynającym się w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 182 w m. Kaczlin, a kończącym na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1743 w m. Ryżyn.

Długość odcinka przebudowy wyniosła 2218 m b., a wykonawcą robót budowlanych była firma COLAS Polska sp. z o. o.

W zakres przedsięwzięcia weszło wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości ok.  4,5 m, wykonanie poboczy gruntowych oraz przebudowy niektórych zjazdów indywidualnych.

Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł 717 tys. zł i był dofinansowany przez Gminę Sieraków oraz Chrzypsko Wielkie.