youtube

„Zapal znicz pamięci”

Już po raz dziesiąty zapraszamy Państwa do zaangażowania się w akcję medialno-edukacyjną „Zapal znicz pamięci”. Płomieniami palących się zniczy chcemy przypomnieć o tysiącach zamordowanych Polaków na obszarach siłą wcielonych do III Rzeszy niemieckiej w roku 1939, w tym powstańcach wielkopolskich, śląskich oraz innych twórców II Rzeczypospolitej. Tylko do końca 1939 r. na terenie Wielkopolski, na Pomorzu, Kujawach, Śląsku i ziemi łódzkiej Niemcy zamordowali około 40 tysięcy przedstawicieli polskich elit.

 

W najbliższą niedzielę, 14 października o godz. 12.00 zapalmy znicze w miejscach egzekucji i niemieckiego terroru.

 

Przesyłam link do pełnej wiadomości o akcji i ulotkę, którą można wykorzystać w promowaniu akcji.

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/58879,Akcja-edukacyjna-Zapal-znicz-pamieci-14-pazdziernika-2018.html