youtube

Rozwój energetyki rozproszonej służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności ekonomicznej

Dziś w Starsotwie Powiatowym z udziałem Starsoty Międzychodzkiego Juliana Mazurka odbywa się spotkanie informacyjnego dla Przedstawicieli Gmin w sprawie Nadwarciańskiego Klastra Energii Odnawialnej.  Koncepcja realizowana byłby w sposób przyjazny środowisku dzięki tworzeniu optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej.

Koncepcja utworzenia Nadwarciańskiego Klastra Energii Odnawialnej, zakłada uczestnictwo pięciu Gmin, tj.: 

  • Chrzypsko Wielkie
  • Kwilcz
  • Międzychód
  • Przytoczna
  • Sieraków

 Podczas spotkania  firma SUNLEMA Sp.zo.o. prezentuje koncepcję oraz celowości utworzenia Klastra Energetycznego.

Źródła odnawialne i rozproszone to dziś trend dominujący na świecie. Za tym rozwiązaniem przemawiają względy ekonomiczne, świadomość ekologiczna, a także kwestia bezpieczeństwa energetycznego.