youtube

Podpisano umowę na budowę mostu w Międzychodzie!

Podpisano umowę na budowę mostu w Międzychodzie!

 

W dniu 26 października 2016 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 160 odc. Sowia Góra-Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta”.
Spotkanie otworzył  Julian Mazurek Starosta Międzychodzki, który powitał gości: Panią Agnieszkę Kubiakowską - Michalak Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, reprezentującą Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Pawła Katarzyńskiego, Posłów  na Sejm RP Krzysztofa Paszyka i Zbigniewa Ajchlera, lokalne władze samorządowe z burmistrzem Krzysztofem Wolnym oraz głównego wykonawcę Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. z Bydgoszczy z Prezesem Markiem Gotowskim.

Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Postępowanie przetargowe zostało zakończone w dniu 4 października 2016 r. Koszt całego zadania to kwota  brutto: 20.739.603,82 zł w tym udział środków UE – 17 628 663,25 zł.

Planowany termin zakończenia 30 kwietnia 2018rok.

Umowę ze strony WZDW podpisał Dyrektor Paweł Katarzyński,  a ze strony wykonawcy Marek Gotowski.

Zakres inwestycji będzie obejmował m.in.

 • budowę nowego mostu nad rzeką Wartą,
 • rozbiórkę obiektu istniejącego,
 • przebudowę skrzyżowania DW 160 z ul. Wały Jana Kazimierza, na skrzyżowanie typu rondo,
 • budowę dojazdów do obiektu,
 • budowę ścieżki pieszo – rowerowej.

Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu międzychodzkiego oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego, poprawy klimatu akustycznego i stanu jakości powietrza, zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI