youtube

Leśny Kompleks Promocyjny
"Puszcza Notecka"

Utworzony został w roku 2004, obejmuje teren 7 nadleśnictw w trzech województwach : Wielkopolskim, Lubuskim i Zachodniopomorskim. Jego powierzchnia to 137 tys. ha. Tereny Puszczy porastają głównie bardzo grzybne 80-letnie bory sosnowe na piaszczystym podłożu. Liczne są również polodowcowe jeziora. Wśród bogatej fauny spotkać tu można jelenie, dziki, sarny, wilki, bobry, wydry, gniazduja orły bieliki, czaple, bociany czarne, dzięcioły czarne i zielone, dudki, zimorodki, remizy, żurawie, puchacze, kanie, rybołowy, atrakcja flory są (objęte ochroną !) widłaki, paprotki zwyczajne, śnieżyczka przebiśnieg, rosiczki, bluszcz pospolity, konwalie majowe. Chronionych jest 16 rezerwatów przyrody oraz ponad 400 pomników przyrody. Ustanowiono również wiele użytków ekologicznych i stref ochronnych dla ptaków. Celem utworzenia przez Dyrekcję Generalna Lasów Państwowych Leśnego Kompleksu Promocyjnego jest zarówno ochrona zasobów przyrody, jak też edukacja leśna społeczeństwa oraz promocja zrównoważonej gospodarki leśnej.

Na części LKP leżącej w obrębie powiatu międzychodzkiego godne szczególnej uwagi są 3 rezerwaty : Czapliniec (ok. 200-letnie sosny), Czaple Wyspy i Mszar nad jez. Mnich, poza tym najgrubsze drzewo Puszczy Noteckiej - dąb "Józef" w Marianowie (upamiętniający leśniczego Józefa Chwirota z Sierakowa), ścieżka edukacyjna w szkółce leśnej w Kaplinie i trzykilometrowa ścieżka edukacyjna "Ostępy Puszczy Noteckiej" przy "Chacie Zbójców" w Bucharzewie. Blisko leśniczówki Mokrzec znajduje się pamiątkowy kamień, z 29 kwietnia 1933 roku, upamiętniający pierwsze ogólnopolskie obchody "Święta Lasu". Jest on jednym z punktów tworzących ścieżkę dydaktyczną "Bobrowy Zakątek", wytyczoną przez Nadleśnictwo Międzychód. W leśniczówce Mokrzec znajduje się Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, którego utworzenie wsparło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

MIEJSCA BIWAKOWANIA:

Nadleśnictwo Sieraków
nr 387: nad jez. Barlin (Leśnictwo Czapliniec tel. 95-748-12-21)
nr 388: nad jez. Godziszewskim (Leśnictwo Tuchola tel. 61- 295-29-96)
nr 393: nad jez. Ławickim (Leśnictwo Prusim tel. 95-748-18-85)

Nadleśnictwo Międzychód
nr 458: nad jez. Głęboczek (Leśnictwo Przedlesie tel. 95- 748-20-91)
nr 478: nad jez. Radgoskim (Leśnictwo Przedlesie tel. 95-748-20-91)
nr 484: nad jez. Winna Góra (Leśnictwo Muchocin tel. 95-748-20-91)

Pokoje gościnne:
Zwierzyniec (w Nadleśnictwie Międzychód, tel. 95-748-20-91)

 

________________________________________________

Wszelkich informacji udzielają Nadleśnictwa:
Międzychód - Przedlesie, tel. 95-748-20-91
Sieraków - Bucharzewo, tel. 61-295-20-65
Bolewice, tel. 61-441-16-66

________________________________________________

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI