youtube
 • Integracyjny Leśny Ogród Edukacyjny "Leśna Przygoda" na pow. 2 ha, przy siedzibie Nadleśnictwa Sieraków w Bucharzewie - przystosowany dla osób niepełnosprawnych (również na wózkach, z porażeniem, a zwłaszcza - dla osób niewidomych i słabowidzących - opisy alf.Braille, duży druk).
   
 • Dąb "Józef" w Marianowie - ku czci leśniczego Józefa Chwirota.
  Jedno z najstarszych i najgrubszych drzew Puszczy Noteckiej - obwód 840 cm. Szlak żołty z Sierakowa.
 • Głaz narzutowy koło Lutomia - na pd. od wsi, 1 km w lesie leży największy głaz Parku, o obwodzie 11 m. Nazywany jest "Diabelskim Kamieniem", niedaleko szlak czarny.

 • Dęby koło Śródki - grupa kilkunastu pomnikowych dębów o obwodach pni do 700 cm, na pn. od Śródki nad jez. Wielkim

 • Dolina górskiego potoku - na pd. od Łężeczek głęboko wciętą doliną płynie strumień Białokoski, połączenie jez. Białokoskiego i jez. Chrzypskiego. Znaczny spadek, liczne głazy w korycie, nie zamarza nawet w mroźne zimy;

 • Park w Kwilczu - pow. 6,5 ha, ok. 700 drzew z 43 gatunków, część o wymiarach pomnikowych, w założeniu pałacowo- parkowym utworzonym w XVIII w. Na straju gębokiej doliny Potoku Kwileckiego - Lutomki, osią parku jest aleja starych kasztanowców;

 • Jar w Chalinie - głęboka rynna polodowcowa, zbocza pocięte licznymi jarami, dno porośnięte lasem mieszanym, a zbocza lasem bukowym, w pobliżu Ośrodek Edukacji Przyrodniczej;
  u wylotu rynny - jez. Ławickie, szlak żółty prowadzi dnem jaru;

 • Park w Sierakowie - pow. 4,9 ha, założony w pocz.XIX w., na terenie Stada Ogierów, w nim : dąb ok. 700 - letni o obwodzie 720 cm., na dziedzińcu 4 duże dęby i 2 cyprysiki nutkajskie o obwodzie 190 cm.;

 • Park w Ławicy - założony w XIX w., o powierzchni 4,3 ha, w drzewostanie wiekowe dęby, lipy, buk, modrzew i cisy, widok na jez. Ławica (zaniedbany)

 • Uroczysko "Ostrowo" - urozmaicona rzeźba terenu w morenie czołowej, ze wzgórzem 124 m. npm., między wzgórzami bezodpływowe jezioro Ostrowo o pow. ok. 0,5 ha, wokół różnorodne lasy : dąbrowa, buczyna, lasy mieszane,

 • Dąb szypułkowy - koło osady Zwierzyniec, o obwodzie 755 cm.;

 • Hodowla bawołów azjatyckich - przy kwaterze agroturystycznej "Olchowy Młyn" w Zatomiu Nowym (dr J.Harabasz)

 • Wzorcowa szkółka leśna Nadleśnictwa Międzychód koło Kaplina

 • "Bobrowy Zakątek" - ścieżka edukacyjna Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Notecka" koło Kaplina, przy ścieżce -

 • Kamień pamiątkowy z pierwszego "Święta Lasu" w 1933 roku.

 • Użytek Ekologiczny "Jaskółcza Skarpa" - Uchwałą Rady Miejskiej z Sierakowa objęto w 2006 roku ochroną użytek ekologiczny "Jaskółcza Skarpa". Znajduje sie ona we wsi Góra. Jest to miejsce gniazdowania jaskółki brzegówki (Riparia riparia)

 • "Marianówka" - ścieżka edukacyjna Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Notecka" w Marianowie, start koło dębu "Józef"

 • Wieża widokowa w Puszczy Noteckiej - dostrzegalnia ppoż. z platformą widokową, zlokalizowana niedaleko leśniczówki Borowy Młyn

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI