youtube

KOLNO MIĘDZYCHODZKIE - leśny, pow.14,77 ha, rezerwat częściowy między jez. Kolno
a jez. Kludno.Ochroną objęto las liściasty - dwa zespoły leśne: łęg jesionowo-olszowy (gł. olsza czarna, sporadycznie jesion) i grąd niski (gł. dąb szypułkowy z domieszką wiązu, jesionu, jaworu i buka). Najpiękniejsze są stare dęby. 7 z nich ma obwody pni ok. 500 cm, w czterech przypadkach powyżej 600 cm. a najgrubszy - 670 cm. Interesujące są też duże wiązy
z wyraźnymi zgrubieniami na korzeniach. Rezerwat odgrywa rolę naukową i dydaktyczną, bowiem gromadzi rzadko spotykane skupisko dorodnych, rodzimych drzew z bujną roślinnością runa. Wokół prowadzi szlak turystyczny.

____________________________________________________________________________

 

CZAPLE WYSPY - pow. 15,0 ha (utw. w 1957r.) na obszarze dwóch wysp Jez. Kłosowskiego
w Puszczy Noteckiej.
Na wyspach miejsca lęgowe licznych rzadkich ptaków, m.in. rybołowa i kani czarnej.

Do niedawna mieściła się tu kolonia czapli siwej (stąd nazwa) i kormoranów. Wyspy porasta las dębowy, ok. 200 - letni. Wschodnim brzegiem biegnie szlak czarny, z brzegu ciekawe widoki na wyspy.

____________________________________________________________________________

CEGLINIEC - 4,3 ha (utw. w 1960 r)ok. 170-letni drzewostan sosnowy, ocalały po klęsce strzygoni choinówki, która nawiedziła puszczę w latach 1922-1924. Część sosen osiągnęła wymiary pomnikowe. Ok. 8 km od Sierakowa, szlakiem żółtym.

____________________________________________________________________________

 

MSZAR NAD JEZ. MNICH - 6 ha, utw. w 1967 r., ochrona stanowiska roślin bagiennych i torfowiskowych, położony w pd. części rynny jez. Mnich, wraz z fragmentem jeziora z pływającym kożuchem mszaru. Niedaleko przebiega szlak żółty.

____________________________________________________________________________

 

BUKI NAD JEZ. LUTOMSKIM - o pow. 55,2 ha (utw. w 1958 r.)
Na południowo-zachodnim brzegu jez. Lutomskiego. Obejmuje długi na 3,5 km. wąski pas lasu bukowego i liściastego rosnący nas stromych zboczach rynny jeziornej.
Najstarsze buki osiągają wiek ponad 300 lat i obwody pni ponad 300 cm. Przez rezerwat prowadzi szlak czerwony.

____________________________________________________________________________

 

DOLINA KAMIONKI - 59,18 ha, utw. w 2004 r., fragment głęboko rzeźbionej doliny rzecznej w rynnie polodowcowej w okolicy wsi Mnichy, ok.2 km. od Kamionny, lasy – olsy i bukowe grądy, wiele pomnikowych buków, grabów i jaworów, tereny podmokłe z 13 stanowiskami roślinnymi, gł. szuwarowymi i podmokłych łąk. Niedaleko przebiega szlak czerwony.

____________________________________________________________________________

 

BUKOWY OSTRÓW - 77,92 ha, utw. w 2006 r., obejmuje zróżnicowany kompleks roślinności wodnej, bagiennej i leśnej (buczyna) na pagórkowatym terenie w okolicy Kwilcza.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI